Yasha Extravaganza *UA

import: Ukraina


 Yasha  ur. 01.02.2016

  Kolor  umaszczenia DRX c - liliowy (solid)

Grupa krwi "B"

Badania:

Test FIV zespół nabytego niedoboru immulogicznego  -  negatywny

Test FELV kocia białaczka - negatywny

Wystawy Yasha